"Долин селолық округі әкімінің аппараты" Мемлекеттік мекемесі
0
Ақпарат

08.04.2020-ғы № 1-02/53 шығыс хаты

08.04.2020-ғы № 344 кіріс хаты

Теректі ауданының Әкімдігі Ауылшаруашылығын жүргізу үшін арналған жер телімін беру үшін конкурсын 2020 жылдың5мамырдағысағат 11.00-де Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Федоровка ауылы Сұңқаркөшесі 20 мекен-жай бойынша Теректі ауданы Әкімдігінің кіші залында өткізеді.

 

 Жер телімінің тізімі

Лот №

Жер телімінің қысқаша мазмұны, соның ішінде: құрамы мен түрлері, бонитет балы (әрі қарай–балл б.)

Ауданы,
га

Жалға беру мерзімі, жыл

Жер телімінің орналасқан жері (шаруашылық пенелді мекен арасының орташа қашықтығы)

1

егістік, орташа балл б. –29

48

10

Богдановкаа/о, Богдановка а. дейін– 2 км

2

егістік, орташа балл б. - 29

1533

10

Богдановкаа/о, Сарсеново а. дейін–14км

3

егістік, орташа балл б. - 29

1090

10

Богдановкаа/о, Сарсеново а. дейін–14км

4

егістік, орташа балл б. -23

1580

10

Ақсоғыма/о, Улкен Енбек а. дейін–5,2км

5

жайылым, орташа балл б. - 22

200

10

Ақсоғыма/о, Бозай а. дейін – 3,2 км

6

шабындық, орташа балл б. -24

338

10

Ақсуата/о, Ақсуат а. дейін–4 км

7

жайылым, орташа балл б. - 21

337

10

Ақжайықа/о, Талпына. дейін– 7 км

8

жайылым, орташа балл б. - 30

300

10

Покатиловка а/о, Покатиловка а. дейін– 7 км

9

егістік, орташа балл б. - 27

145

10

Покатиловкаа/о, Покатиловкаа. дейін–19 км

10

егістік, орташа балл б. -38

170

10

Федоровка а/о, Федоровка а. дейін–4,2км

11

егістік, орташа балл б. - 38

310

10

Федоровка а/о, Кабылтюбеа. дейін– 2 км

12

егістік, орташа балл б. - 38

265

10

Федоровка а/о, Кабылтюбеа. дейін – 3,2 км

13

егістік, орташа балл б. - 38

312

10

Федоровка а/о, Бекейа. дейін–4 км

14

егістік, орташа балл б. - 38

677

10

Федоровка а/о, Кабылтюбеа. дейін–8,4 км

15

егістік, орташа балл б. -29

326

10

Новопавловка а/о, Новопавловка а. дейін–3км

16

жайылым, орташа балл б. - 27

655

10

Приречноеа/о, Приречноеа. дейін–14км

17

жайылым, орташа балл б. - 27

616

10

Приречноеа/о, Приречноеа. дейін–14км

18

егістік, орташа балл б. - 31

314

10

Приречноеа/о, Приречноеа. дейін–5,2км

19

егістік, орташа балл б. - 31

362

10

Долин а/о, Долин а. дейін–4,2км

20

егістік, орташа балл б. - 27

550

10

Долин а/о, Долин а. дейін– 7 км

21

жайылым, орташа балл б. - 19

2296

10

Шағатай а/о, Қызылжара. дейін– 7 км

22

егістік, орташа балл б. - 21

462

10

Шалқар а/о, Сары Өмір а. дейін–3км

(Мәтіндегі қысқартылым: балл б.- бонитет балы, а/о. - ауылдық округ, а. - ауыл, қ.- қала)Жер телімін беру шарты– ауылшаруашылығын жүргізу үшін. Міндетті талап- мақсатқа сәйкес жерді ұтымды пайдалану.

Конкурсқа қатысушы ретінде тіркелу үшін жеке басын куәландыратын құжат және конкурстық өтінім беру қажет.

Конкурстық ұсыныста болуы қажет:

1) конкурсқа қатыға арналған өтінім;

2) конкурстық ұсыныс;

Конкурстықұсыныста:

1) бизнес-жоспар (инвестициялардыңболжамдыкөлемі, ауылшаруашылығыдақылдарынөңдеп-өсіруалаңдары, ауылшаруашылығыжануарларының мал басы, қолданылатынагротехнологиялар, ауылшаруашылығытехникасы мен технологиялықжабдықтың, ауылшаруашылығысаласындағыбіліктімамандардыңболуы, құрылатынжұмысорындарының саны);

 2) шаруашылық ішілікжергеорналастыружобасынжасаужәнеигеру, ауылшаруашылығы инфра құрылымын дамыту жөнінде гііс-шаралардыорындау;

 3) ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрініңміндетінатқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 268 бұйрығыменбекітілген (мемлекеттіктіркеутізілімінде № 11549 болыптіркелген) Ауылшаруашылығымақсатындағыжердіұтымдыпайдалануқағидаларынқосаалғанда, ҚазақстанРеспубликасыжерзаңнамасыныңталаптарынорындау, өңірдіңмамандануынасәйкесауылшаруашылығыдақылдарыныңегісалаңдарықұрылымынәртараптандырубойыншаиндикативтіккөрсеткіштердіорындау, ғылыминегізделгенагротехнологияларды, фитосанитариялықжәнекарантиндікталаптардысақтаужөніндегіміндеттемелерқамтылуытиіс.

 Конкурстықұсыныстаөтінімберушіұсынғанміндеттемелер мен бизнес-жоспаршаруанемесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығыөндірісінжүргізуүшінауылшаруашылығымақсатындағыжеручаскесінуақытшаөтеуліжерпайдалану (жалғаалу) шартыныңажырамасбөлігіболыптабылады.

Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.

Конкурсқа қатысушыларды тіркеу мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Федоровка ауылы Сұңқар көшесі 20 үй Теректі ауданының жер қатынастары бөлімі. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі –2020 жылдың 4мамыркүні сағат 12.00-ге дейін.

Конкурс бойынша қосымша ақпаратты (өтінім формасы мен конкурс ережелері) келесі сайт бойынша қарауға болады: http://ozo.websoft.kz/ru/немесе телефон арқылы 8(71132)-23-3-49 -«Теректі ауданының жер қатынастары бөлім» ММ.